Kalendarium

Poniedziałek, 2020-11-30

Imieniny: Andrzeja, Maury

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 407840
  • Do końca roku: 31 dni
  • Do wakacji: 207 dni

Profilaktyka logopedyczna

Grupowa profilaktyka logopedyczna

        Profilaktyka logopedyczna to nie tylko upowszechnianie wiedzy o zaburzeniach mowy, to szereg działań mających na celu zapobieganie tym zaburzeniom. Grupowe zajęcia logopedyczne mają na celu doskonalenie umiejętności językowych dzieci z prawidłowym rozwojem mowy, jak i z trudnościami w wymowie. W związku z zaobserwowanym zróżnicowaniem rozwoju mowy i występującymi zaburzeniami i wadami wymowy przewidywane efekty podejmowanych działań mogą być na różnym poziomie zależnie od indywidualnych możliwości dziecka. Ważna jest jednak systematyczność stosowania zaproponowanych ćwiczeń, które w rezultacie mają doprowadzić do usprawnienia motoryki i koordynacji narządów artykulacyjnych, utrwalenia prawidłowego oddychania i połykania. Realizacja zajęć grupowych profilaktycznych ma się także przyczynić do powstania prawidłowych wzorców artykulacyjnych głosek i zapobiec powstawaniu wad wymowy.

          Zajęcia te przeznaczone zostały dla najstarszych grup wiekowych - dzieci 5 i 6-letnich (dzieci młodsze w naszym przedszkolu są pod opieką glottodydaktyka) i będą realizowane raz w miesiącu w każdej grupie w formie zabawowej. Osobami realizującymi zajęcia profilaktyczne jest logopeda i wychowawca grupy przedszkolnej. Doboru zestawu ćwiczeń pasujących do tematyki prowadzonych zajęć (zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego, planem pracy wychowawczo-dydaktycznym grupy oraz planem pracy logopedy) dokonuje logopeda prowadzący dane zajęcia. W razie potrzeb konsultuje się z wychowawcą grupy.

1. „W świecie magii i cyrku - czyli akrobatyka buzi i języka” marzec 2019

         Przeprowadzone w pierwszym tygodniu marca profilaktyczne zajęcia logopedyczne pt. „W świecie magii i cyrku - czyli akrobatyka buzi i języka” w grupie Krasnoludki, Biedronki, Słoneczka, Motylki, Pszczółki i Mądre Sowy wskazują na potrzebę wprowadzenia dodatkowych ćwiczeń doskonalących sprawność ruchową narządów mowy oraz ćwiczeń korygujących nieprawidłowe oddychanie i przetrwałe połykanie infantylne u przedszkolaków nie tylko uczęszczających na terapię logopedyczną ale również w grupach wiekowych 5-6 letnich.

Głównym celem tych zajęć było wspomaganie i stymulowanie prawidłowego rozwoju mowy dziecka oraz zapobieganie powstawaniu wad wymowy. Ponadto:

- wykształcenie i utrwalenie umiejętności prawidłowego (dojrzałego) sposobu połykania;

-usprawnienie motoryki narządów mownych: warg, języka, podniebienia miękkiego i żuchwy;

- usprawnienie aparatu oddechowego: pogłębienie oddechu, zwiększenie pojemności płuc, wydłużenie fazy wydechowej, kształcenie ruchów przepony, różnicowanie faz wydechowych.

Dzieci chętnie przeniosły się w świat cyrku i magii. Bardzo żywo recytowały tekst magicznych zaklęć i pomagały w magicznych sztuczkach. Przedszkolacy sami wyczarowali z kapelusza kolorowe piórka niezbędne do ćwiczeń oddechowych oraz króliczka, myszkę i lwa, którzy okazali się pomocnikami w ćwiczeniach artykulacyjnych i ortofonicznych. Następnie dzieci wzięły aktywny udział w opowieści ruchowej o Kubusiu Puchatku na koniec której mogły doświadczyć zmysłowych doznań takich jak deszcz czy zapach wiosennej łąki. Po tej krótkiej językowej wycieczce wszyscy chętnie poddali się ćwiczeniom usprawniającym narządy artykulacyjne i korygującym połykanie wczesnodziecięce podczas zabawy z chrupkami kukurydzianymi. Na zakończenie zajęć wszystkie dzieci dostały zadanie domowe. Mam nadzieję, że sumiennie je realizują.

mgr Magdalena Tomczyk - przedszkolny logopeda