Kalendarium

Poniedziałek, 2020-11-30

Imieniny: Andrzeja, Maury

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 407804
  • Do końca roku: 31 dni
  • Do wakacji: 207 dni

Współpraca z rodzicami

Współpraca z rodzicami -warsztaty dla rodziców

              Podstawowym i zasadniczym elementem skuteczniej terapii logopedycznej jest współpraca rodziców z logopedą.  Logopeda nadaje kierunek terapii, decyduje o jej przebiegu, ale to rodzice są odpowiedzialni za utrwalanie wypracowanych podczas terapii elementów. Nawet najlepiej prowadzona terapia, która nie będzie utrwalana w domu, nie przyniesie takich efektów jakie mogłaby przynieść.

         Będąc nauczycielem wychowania przedszkolnego przez 8 lat swojej pracy zauważyłam iż, rodzice zapisując dziecko na terapię często oczekują, że cotygodniowe spotkania z logopedą rozwiążą problem i dziecko szybko pozbędzie się wady wymowy. Niestety, to nieprawda, a terapia to proces, długofalowy proces, którego działania muszą być prowadzone regularnie. Aby uświadomić rodzicom, że codzienne utrwalanie z dzieckiem w domu szeregu prostych, będących formą zabawy ćwiczeń jest koniecznością i to od nich zależy szybkość i efektywność terapii, proponuję rodzicom zajęcia z profilaktyki logopedycznej w formie warsztatów logopedycznych dla rodziców i dzieci.Spotkania będą miały charakter warsztatowy i odbywały się cyklicznie co 2 miesiące. Tematyka i obszar warsztatów będą miały charakter narastający pod względem treści, oraz ilości proponowanych ćwiczeń.

        Podniesienie świadomości rodziców w zakresie profilaktyki logopedycznej jest bardzo istotnym elementem terapii logopedycznej i dużym wsparciem dla rozwoju mowy dziecka i pomocy w korygowaniu najczęściej występujących zaburzeń mowy. Dlatego w trakcie realizacji warsztatów profilaktycznych dla rodziców i dzieci logopeda zaprezentuje zabawy i ćwiczenia pozwalające na pracę z dzieckiem w domu oraz opracuje broszury informacyjne, w których omówione zostaną treści poroszone w czasie warsztatów. Dzięki czemu rodzice będą mogli doskonalić nabyte przez dziecko sprawności ćwicząc z nim w domu. Rodzice mogą również skorzystać z możliwości indywidualnych konsultacji z logopedą dotyczących rozwoju mowy swojego dziecka. Terminy warsztatów dla rodziców oraz konsultacji indywidualnych zostaną niebawem opublikowane na stronie internetowej oraz na gazetce przedszkolnego logopedy.

mgr Magdalena Tomczyk - przedszkolny logopeda