Kalendarium

Poniedziałek, 2020-11-30

Imieniny: Andrzeja, Maury

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 407839
  • Do końca roku: 31 dni
  • Do wakacji: 207 dni
Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Procedura postępowania w sytuacji wypadku dziecka w przedszkolu.

Procedura postępowania w sytuacji wypadku dziecka w przedszkolu

Cel

Zapewnienie profesjonalnych działań pracowników przedszkola gwarantujących poszkodowanemu w wypadku w przedszkolu dziecku należytą opiekę i niezbędną pomoc.

Osoby odpowiedzialne za...

Procedura postępowania na wypadek wystąpienia przypadków pedofilii.

 

Cel

Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego dzieci, na wypadek zagrożenia wewnętrznego wynikającego z możliwości pojawienia się osób, które psychicznie i fizycznie będą molestowały dzieci i nakłaniały do czynności seksualnych.

Procedura postępowania na wypadek wystąpienia agresywnych zachowań w przedszkolu.

Cel

Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego w przedszkolu na wypadek wystąpienia na terenie przedszkola zachowań agresywnych tj. agresji fizycznej i agresji słownej dziecka wobec dziecka lub nauczyciela.

Osoby odpowiedzialne i zarządzanie

Procedura postępowania...

Procedura na wypadek podłożenie podejrzanego pakunku.

1) Odizoluj miejsce znajdowania się podejrzanego pakunku - należy założyć, że podejrzany pakunek jest ładunkiem wybuchowym, dopóki taka ewentualność nie zostanie wykluczona.

2) Nie dotykaj, nie otwieraj i nie przesuwaj podejrzanego pakunku - w przypadku ładunku wybuchowego może on...

Procedura na wypadek wtargnięcie napastnika (terrorysty) do przedszkola.

Poniższe rekomendacje odnoszą się do niezbędnej reakcji nauczyciela i dotyczą sytuacji wtargnięcia napastnika z niebezpiecznym narzędziem lub bronią, który strzela do osób znajdujących się na korytarzu i w salach zajęć, tzw. aktywny strzelec.

  1. Jeżeli nie miałeś szansy na...

Procedura na wypadek podłożenie ładunku wybuchowego.

Otrzymanie informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego:

1) Prowadząc rozmowę z osobą informującą o podłożeniu ładunku wybuchowego zapamiętaj jak największą ilość szczegółów - uzyskane informacje/szczegóły mogą być istotne dla policji dla identyfikacji sprawcy alarmu.

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia podłożenia na terenie przedszkola ładunku wybuchowego lub podejrzanego pakunku.

Osoby odpowiedzialne za uruchomienie procedury

Dyrektor placówki lub w przypadku jego nieobecności wicedyrektor. W przypadku ich nieobecności – osoba przez nich upoważniona

Otrzymanie informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego

Stwierdzenie podejrzanego...